Pasang Iklan Anda Disini
Sorotan

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! Wusana namung mekaten ingkang kula aturaken, mugi saget migunani tumrap warga panti asuhan mriki. Menawi wonten lepat anggen kula matur ... Ukara kanggo njangkepi panutup pidato ing dhuwur yaiku?

avatar
Blogger sekaligus redesigner template blogspot.

0 Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Atas

Iklan Parallax

Pasang Iklan Anda Disini

Iklan Tengah Artikel

Iklan Tengah

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah
Berlangganan

Dapatkan pemberitahuan melalui email setiap ada artikel baru. Gratis!