Iklan

Pasang Iklan Anda Disini
Sorotan

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! Bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). Dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. Kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun, utawi kita titip pake wonten wande. Tangan kula menawi setunggal piscok kasade rp800, -saged pikantuk keuntungan rp. 300, -Manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken bab sing diandharake ing pidato kasebut yaiku?

avatar
Blogger sekaligus redesigner template blogspot.

0 Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Atas

Iklan Parallax

iklan Anda

Iklan Tengah Artikel

Iklan Tengah

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah
Berlangganan

Dapatkan pemberitahuan melalui email setiap ada artikel baru. Gratis!