Iklan

Pasang Iklan Anda Disini
Sorotan

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! Bapak-ibu ingkang dhahat kinurmatan, kita sedaya kempal sesarengan wonten ing panti asuhan punika boten sanes supados kita nggadhahi masa depan ingkang sae. Pramila kita kedah kanthi tumemen ngangsu kawruh ilmu pengetahuan dan keterampilan saengga ing mangke saget gesang mandhireng pribadi olehe pidhato manggon ana?

avatar
Blogger sekaligus redesigner template blogspot.

0 Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Atas

Iklan Parallax

iklan Anda

Iklan Tengah Artikel

Iklan Tengah

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah
Berlangganan

Dapatkan pemberitahuan melalui email setiap ada artikel baru. Gratis!