Iklan

Pasang Iklan Anda Disini
Sorotan

Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. Wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. Kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " Jlentrehe palupi. (Kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) wose crita kasebut yaiku?

avatar
Blogger sekaligus redesigner template blogspot.

0 Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Atas

Iklan Parallax

iklan Anda

Iklan Tengah Artikel

Iklan Tengah

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah
Berlangganan

Dapatkan pemberitahuan melalui email setiap ada artikel baru. Gratis!