Iklan

Pasang Iklan Anda Disini
Sorotan

Globalisasi saiki jamane wis maju. Samubarang gawe wis nggunakake piranti sing sarwa modheren. Kabeh diarani iki jaman globalisasi. Yen jaman biyen, kentongan digunakake kanggo tandha anane bebaya, umpamane titir terus-terusan tandhane ana banjir gedhe. Mula para warga kudu enggal metu saka omah lan ngungsi golek papan sing aman. Saiki kentongan mau wis diganti nganggo piranti canggih kanggo kaya dene sirine sing otomatis bakal muni menawa ana banjir utawa tsunami. Semono ugo menawa ana gunung mbledos, angin gedhe, lan liya-liyane tembung kang kacithak miring tegese?

avatar
Blogger sekaligus redesigner template blogspot.

0 Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Atas

Iklan Parallax

iklan Anda

Iklan Tengah Artikel

Iklan Tengah

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah
Berlangganan

Dapatkan pemberitahuan melalui email setiap ada artikel baru. Gratis!